Kontrola zone Morskog dobra 2017

Zahtjev za kontrolu radova u opštini Budva

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Budva, konstatovano je izvođenje građevinskih radova na lokaciji Smokvica (ispod magistralnog puta Budva-Bar, od skretanja za plažu Perazića do). U toku su radovi na probijanju puta neposredno uz obalu usled kojih se kameni materijal obrušio na obalu i u more.

 

smo1  smo2

Zahtjev za kontrolu radova na izgradnji objekata u opštini Budva

Izvršenim obilaskom  zone morskog dobra na teritoriji opštine Budva - lokacija Buljarica, konstatovali smo izvođenje građevinskih radova na više lokacija:

- Na dijelu kat. parc. br. 1280/2 i 1280/3 KO. Buljarica I izvode se radovi na dogradnji i nadogradnji postojećeg kamenog objekta. U zadnjem dijelu izvršena je dogradnja objekata u osnovi cca 20m2, spratnosti P+1, sa ostavljenim ankerima za dalju gradnju, dok je sa postojećeg kamenog objekta uklonjen krov i priprema se prostor za dalju gradnju. 

 

mo2 mo3

 

- Na dijelu kat. parc. br. 1278/2 KO Buljarica I izvode se radovi na izgradnji stambenog objekta od čvrstih materijala površine cca 30m2. 

 

mo4  mo5

 

- Na dijelu kat. parc. br. 1281 KO Buljarica I izvedeni su radovi na izgradnji objekta -nadstrešnice na betonskim stubovima, pov. cca 70m2.

 

mo6 mo7

 

 

Zahtjev za kontrolu radova u opštini Tivat

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Tivat, konstatovano je izvođenje građevinskih radova na lokacijama Krašići i Obala Đuraševića i to:

-na lokaciji Krašići,  na kat.parceli 1296 KO Krašiči (vlasništvo Republike Crne Gore) i u dijelu mora ispred navedene parcele nasuta je veća količina zemljanog materijala cca 15m3;

 

mo

 

- Na lokaciji Obala Đuraševića vrši se priprema terena za gradnju i to iskopom terena (građevinskom mašinom – bagerom) na katastarkoj parceli 194/1 KO Đuraševići. Parcela je privatno vlasništvo 12 fizičkih lica po dostupnim podacima Uprave za nekretnine.

 

21  23

 

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates