Tenderi

Poziv broj 0204-1896/8

Broj: 0204-1896/8
Opis: Izrada glavnog projekta uređenja dijela obale u Perastu - sanacija i rekonstrukcija kupališta na kat.parceli 367 K.O. Perast.
Datum objavljivanja tendera: 28-12-2012
Datum otvaranja tendera: 07-02-2013

Poziv

Poziv broj: 0204-3007/6  za Otvoreni postupak javne nabavke Predmet javne nabavke: Radovi Opis predmeta javne nabavke: Izvođenje radova na izgradnji trotoara u Risnu, na kat.parcelama br. 1084, 1060 i 1061 sve K.O. Risan I, u dužini od 530 metara.

Datum objavljivanja tendera: 2012-12-25 12:39:52
Datum otvaranja tendera: 2013-01-31 12:39:52

Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM Predmet javne nabavke: Radovi Opis predmeta javne nabavke: Izvođenje radova na zaštiti pješčaih dina na Velikoj plaži, opština Ulcinj.
Datum objavljivanja tendera: 2012-12-25 14:16:19
Datum otvaranja tendera: 2013-01-09 14:16:19

Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM
Predmet javne nabavke: Robe
Opis predmeta javne nabavke: Nabavka i montaža bitvi za vezivanja čamaca i zaštitnih bokobrana-odbojnika za pristaništa po partijama
Datum objavljivanja tendera: 2012-12-22 13:34:35
Datum otvaranja tendera: 2013-01-10 13:34:35

Poziv

Poziv broj: 0204-3120/3
za Otvoreni postupak javne nabavke
Predmet javne nabavke: Usluge
Opis: Praćenje sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima u sezoni 2013. godine.
Datum objavljivanja tendera: 2012-12-18 14:34:54
Datum otvaranja tendera: 2013-01-24 14:34:54

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates