Arhiva 2011

Poziv

Poziv broj: 0204-2806/3
na otvoreni postupak javne nabavke za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za revitalizaciju i rezidbu dijela Borove šume u opštini Ulcinj.

Datum objavljivanja javne ponude: 02.12.2011.
Datum otvaranja ponuda: 28.12.2011.

 DOWNLOAD    
  Amandman br. 1
  A m a n d m a n br. 1
na javni poziv broj 0204-2806/3 od 02.12.2011. god.
na otvoreni postupak javne nabavke za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za revitalizaciju i rezidbu dijela Borove šume u opštini Ulcinj
  Odluka o dodjeli ugovora
  ODLUKA O DODJELI UGOVORA
po pozivu br. 0204-2806/3 od 02.12.2011. god.
za izbor najpovoljnijeg ponuđača za revitalizaciju i rezidbu dijela Borove šume u opštini Ulcinj

Poziv

Poziv broj: 0204 - 2805/3
na otvoreni postupak javne nabavke za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na popravci i adaptaciji valobrana i zatvaranje otvora na lukobranu lučice Kacema i izvođenje radova na uređenju platoa na Pristanu, opština Ulcinj
Datum objavljivanja javne ponude: 02.12.2011.
Datum otvaranja ponuda: 28.12.2011.

 DOWNLOAD    

 
  Odluka o poništenju javnog nadmetanja
  ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NADMETANJA
broj javnog poziva: 0204 - 2805/3 od 2.12.2011. godine

Poziv

Poziv broj: 0204-2779/3
na otvoreni postupak javne nabavke za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu glavnog projekta rekonstrukcije pristaništa Opatovo i glavnog projekta rekonstrukcije obale Seljanovo
Datum objavljivanja javne ponude: 25.11.2011.
Datum otvaranja ponuda: 20.12.2011.

 DOWNLOAD    

 
  Amandman br. 1
  A m a n d m a n br. 1
na javni poziv broj 0204-2779/3 od 24.11.2011. god.
na otvoreni postupak javne nabavke za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu glavnog projekta rekonstrukcije pristaništa Opatovo i glavnog projekta rekonstrukcije obale Seljanovo po partijama:
Partiju I: izrada glavnog projekta rekonstrukcije pristaništa Opatovo, opština Tivat
Partiju II: izrada glavnog projekta rekonstrukcije obale Seljanovo, opština Tivat
 
  Odluka o poništenju javnog nadmetanja
  ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NADMETANJA
broj javnog poziva: 0204 - 2779/3 od 24.11.2011. godine
 
  Odluka o poništenju javnog nadmetanja
  ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NADMETANJA
broj javnog poziva: 0204 - 2779/3 od 24.11.2011. godine

Poziv

Poziv
Broj: 0204-2800/3
na otvoreni postupak javne nabavke za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu idejnog i glavnog projekta izgradnje obalnog šetališta Belane u opštini Tivat
Datum objavljivanja javne ponude: 02.12.2011.
Datum otvaranja ponuda: 27.12.2011.

 
  Odluka o dodjeli ugovora
  ODLUKA O DODJELI UGOVORA
po pozivu br. 0204-2800/3 od 01.12.2011. god.
za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu idejnog i glavnog projekta izgradnje obalnog šetališta Belane u opštini Tivat

Ponovni poziv

P O N O V N I P O Z I V
broj: 0204-2777/3
na otvoreni postupak javne nabavke za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji i uređenju šetališta u Bečićima, opština Budva
Datum objavljivanja javne ponude: 22.11.2011.
Datum otvaranja ponuda: 19.12.2011.

 DOWNLOAD    

 
  Odluka o dodjeli ugovora
  ODLIKA O DODJELI UGOVORA
po pozivu br. 0204-2777/3 od 21.11.2011. god.
za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji i uređenju šetališta u Bečićima, opština Budva

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates