Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 1251 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta Javnog preduzeća broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

 

J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA
BROJ:0206-1251/1 OD 21.03.2019.GOD.


Datum objave:2019-03-21
Datum otvaranja:2019-04-08

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 1287 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

 

J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP PRIVREMENIH LOKACIJA
BROJ:0207-1287/1 od 21.03.2019.god.


Datum objave:2019-03-21
Datum otvaranja:2019-04-09

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 1211 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta Javnog preduzeća broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje:

 

J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA
BROJ:0206-1211/1 OD 20.03.2019.GOD.

 


Datum objave:2019-03-20
Datum otvaranja:2019-04-05

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 1096 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta Javnog preduzeća broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA
BROJ:0206-1096/1 OD 14.03.2019.GOD.


Datum objave:2019-03-14
Datum otvaranja:2019-03-28

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 1041 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta Javnog preduzeća broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

 

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA
BROJ:0206-1041/1 OD 12.03.2019.GOD.


Datum objave:2019-03-12
Datum otvaranja:2019-03-27

Javni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 954 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta Javnog preduzeća broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

 

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA
BROJ:0206-954/1 OD 07.03.2019.GOD.


Datum objave:2019-03-07
Datum otvaranja:2019-03-25

Javni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 894 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta Javnog preduzeća broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

 

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA
BROJ:0206- 894/1 OD 06.03.2019.GOD.


Datum objave:2019-03-06
Datum otvaranja:2019-03-21

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 833 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje


J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA
BROJ:0206-833/1 od 04.03.2019.god.


Datum objave:2019-03-04
Datum otvaranja:2019-03-20

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 810 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA
BROJ:0206-810/1 od 28.02.2019.god.


Datum objave:2019-02-28
Datum otvaranja:2019-03-19

Javni poziv
Amandman I
Amandman II

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 791 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA BROJ:0206-791/1 od 27.02.2019.god.


Datum objave:2019-02-27
Datum otvaranja:2019-03-15

Javni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 774 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje


JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA
BROJ:0206-774/1 od 25.02.2019.god.


Datum objave:2019-02-25
Datum otvaranja:2019-03-14

Javni poziv
Amandman I
Amandman II

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 716 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

 

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP JAVNIH KUPALIŠTA
BROJ:0206-716/1 OD 18.02.2019.GOD.


Datum objave:2019-02-18
Datum otvaranja:2019-03-11

Javni poziv
Javni poziv
Amandman I

Javni poziv- Hotelska kupališta

Poziv na broj: 0206 - 665 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12 članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10 ), saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada CG dala saglasnost Zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP HOTELSKIH KUPALIŠTA
BROJ:0206-665/1 od 14.02.2019.god.

 

I Predmet javnog poziva je zakup hotelskih kupališta prema Atlasu crnogorskih plaza i kupališta koji je donijelo Javno preduzeća za upravljanjem morskim dobrom broj:0203-388/5-1 od 28.01.2019.god, sa privremenim objektima sadržanim u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023. god. koji je donijelo Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj:101-206/187 od 25.12.208.god. (u daljem tekstu: Program) i Programu objekata obalne infrastrukture koji je donijelo Javno preduzeće za upravljanjem morskim dobrom Crne Gore, broj:0203-17/5-1 od 08.01.2019.god.


Datum objave:2019-02-14
Datum otvaranja:2019-03-05

Javni poziv
Amandman I
Pojašnjenje

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 3815 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluke Upravnog odbora broj:0203-3465/11-1 donijetoj na 66. sjednici održanoj 24.11.2017.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-2441/29 koja je donijeta na 72. sjednici održanoj 18.06.2018.god. na koju Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj: 07-4042 od 13.09.2018.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA IZGRADNJU NOVOG KUPALIŠTA
PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-3815/1 OD 10.12.2018.GOD


Datum objave:2018-12-10
Datum otvaranja:2019-01-15

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 3572 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluke Upravnog odbora broj:0203-3465/11-1 donijetoj na 66. sjednici održanoj 24.11.2017.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-2441/29 koja je donijeta na 72. sjednici održanoj 18.06.2018.god. na koju Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj: 07-4042 od 13.09.2018.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA IZGRADNJU NOVOG KUPALIŠTA
PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-3572/1 OD 29.10.2018.GOD.


Datum objave:2018-10-29
Datum otvaranja:2018-11-30

Javni poziv

Ponovljeni poziv

Poziv na broj: 0209 - 3474 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", 040/11) člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br.56/14, 20/15, 40/16 i 37/17 ), saglasno Odluci Upravnog odbora br.0203-3165/10 od 02.11.2016.godine, na koju je saglasnost dala Vlada CG Zaključkom broj:07-2129 od 12.07.2017.god., Odluci Upravnog odbora broj: 0203-3369/22 od 08.10.2018.godine Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje treći:


PONOVLJENI JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP AKVATORIJUMA LUKE ZELENIKA I SIDRIŠTA UZ LUKU BROJ:0209-3474/1 OD 09.10.2018.GOD


Datum objave:2018-10-09
Datum otvaranja:2018-10-29

Ponovljeni poziv

Ponovljeni poziv

Poziv na broj: 0209 - 3311 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10) i odredbi Zakona o upravnom postupku i odredbi Zakona o upravnom postupku („Sl. list RCG“, br.56/14, 20/15, 40/16 i 37/17 ), saglasno Odluci Upravnog odbora br.0203-3165/10 od 02.11.2016.godine, na koju je saglasnost dala Vlada CG Zaključkom broj:07-2129 od 12.07.2017.god, na osnovu Izmjena i dopuna Plana objekata privremenog karaktera za 2016.-2018. godinu koje je donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma broj: 101-14/300 od 01.06.2017.god., Javnog poziva br.0209-2858/1 od 24.07.2017.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje:

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP AKVATORIJUMA LUKE ZELENIKA I SIDRIŠTA UZ LUKU BROJ: 0209-3311/1 od 19.09.2018.godine


Datum objave:2018-09-19
Datum otvaranja:2018-09-28

Ponovljeni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 3297 / 1

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10) i Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-623/9-3 od 01.03.2018.god. na koju je saglasnost dala Vlada CG Zaključkom broj:07-2583 od 17.05.2018.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

PONOVLJENI JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE
ZA IZGRADNJU NOVOG KUPALIŠTA PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-3297/1 OD 17.09.2018.GOD.


Datum objave:2018-09-17
Datum otvaranja:2018-10-23

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 3296 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10) i Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-623/9-3 od 01.03.2018.god. na koju je saglasnost dala Vlada CG Zaključkom broj:07-2583 od 17.05.2018.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE
ZA IZGRADNJU NOVIH KUPALIŠTA PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-3296/1 OD 17.09.2018.GOD.


Datum objave:2018-09-17
Datum otvaranja:2018-10-23

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 3118 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća koja je donijeta na LXIX sjednici broj:0203-623/9-1 od 01.03.2018.god. na koju Vlada Crne Gore dala saglasnost Zaključkom broj: 07-2919 od 07.06.2018.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP MORSKOG DOBRA
U CILJU IZGRADNJE I OPREMANJA DRUGE FAZE SPORTSKE LUČICE
U DOBROTI-KOTOR
BROJ:0210-3118/1 OD 21.08.2018.GOD.


Datum objave:2018-08-21
Datum otvaranja:2018-09-26

Javni poziv

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates