Nazad

ulcinj


Broj lokacije Naziv plaže Ugovor UT uslovi Rješenje Aneksi

1D

Kruče Fajl ugovora Fajl UT uslovi Aneks1

1A

Kruče Fajl ugovora Aneks1
Aneks2

1C

Valdanos Fajl ugovora Fajl UT uslovi Aneks1

1B

Kruče- Rakite Fajl ugovora Aneks1

2C

Uvala Opaljika Fajl ugovora Fajl UT uslovi

2A

Liman Fajl ugovora Fajl UT uslovi Aneks1

2B

Meterizi Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2

2D

Uvala Bašbuljuk Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja

2E

Džemilima uvala Fajl ugovora Fajl UT uslovi Aneks1

3A

Ispod Starog grada Fajl ugovora Fajl UT uslovi Aneks1
Aneks2
Aneks3

4B

Mala plaža Fajl ugovora Fajl UT uslovi Aneks1
Aneks2

4A

Mala plaža Fajl ugovora Aneks1
Aneks2

6F

Borova šuma Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2

6B

Borova šuma Fajl ugovora Aneks1

6D

Borova šuma Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2

6A

Borova šuma Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1
Aneks2

6C

Borova šuma Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1

10S

Velika plaza Fajl ugovora Fajl UT uslovi

10H

Velika plaza Fajl ugovora Fajl UT uslovi Aneks1

10W

Velika plaza Fajl ugovora Fajl UT uslovi Aneks1
Aneks2
Aneks3
Aneks4

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates