11 septembar 2020

Poziv korisnicima lokacija na obalama Bojane da u što kraćem roku izmire zakupninu za 2020. godinu

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je dostavilo opomene pred utuženje korisnicima lokacija na obalama Bojane koji nisu zaključili ankes Ugovora za 2020. godinu i nisu izmirili ovogodišnju naknadu za korišćenje morskog dobra.
Ovim putem pozivamo sve korisnike pomenutih lokacija da u što kraćem roku pristupe plaćanju zakupnine za 2020. godinu kako bi izbjegli utuženje od strane Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, a samim tim i raskid ugovora o korišćenju lokacije.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates