07 april 2021

Saopštenje za javnost

Tokom perioda 2020-2021 godina na području opštine Ulcinj, konstatovana je ekspanzija bespravne gradnje na obalama rijeke Bojane.
Prema zadnjoj evidenciji evidentirano je ukupno 109 objekata (48 na lijevoj i 61 na desnoj obali rijeke Bojane), koji nisu predviđeni važecim Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023. godine.
Ističemo da Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom nema upravnu nadležnost odnosno ingerencije državnih organa uprave, ne može vršiti kontrole shodno Zakonu o inspekcijskom nadzoru, već isto na osnovu naših prijava – zahtijeva za kontrolu sprovode nadležne inspekcijske službe.
Naime, i pored velikog broja zahtjeva i urgencija za inpekcijsku kontrolu bespravna gradnja nije zaustavljena.
Javno preduzeće iniciralo je novim zahtjevom kontrolu kod Komunalne inspekcije Ulcinj, te obavjestilo resorno Ministarstvo Ekologije i prostornog planiranja i urbanizma o navedenom.
Pored navedenog obavješten je Osnovni državni tužilac u Ulcinju da postoje sumnje da je izvršeno krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za gređenje shodno čl. 326a , kao i krivično djelo protivpravno zauzimanje zemljišta shodno čl.254 Krivičnog zakonika CG.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates