15 avgust 2019

Zahtjev za kontrolu u opštini Kotor

Izvršenim obilaskom prostora zone morskog dobra na području opštine Kotor, konstatovali smo sledeće nepravilnosti:

-na lokaciji Kostanjica, kupalište označeno kao 2A u Atlasu crnogorskih plaža nije stavljeno u funkciju po izdatim UT uslovima;

121344129 dasa

 

-na lokaciji Risan, kupalište označeno kao 4D u Atlasu crnogorskih plaža nije stavljeno u funkciju, kao ni plažni bar u zaleđu;

mmnij 323vg

 

-na lokaciji Dobrota, kupalište označeno kao 9B nije stavljeno u funkciju u momentu kontrole, dok su u toku radovi na stavljanju kupališta u funkciju;

ert 1213433

 

-na lokaciji Dobrota, pored ponte koja se nalazi na dijelu kat. parcele 1784 KO Dobrota, a u blizini kupališta 9H, postavljen je ponton od plastičnih elemenata dimenzija cca 2x15m, koji nije planiran;

bbff hhjj

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora – inspekcijski nadzor.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates