15 avgust 2019

Zahtjev za kontrolu prostora u opštini Budva.

Izvršenim obilaskom prostora zone morskog dobra na području Opštine Budva, konstatovano je postavljanje sadržaja koji nisu predviđeni Programom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Budva za period 2019-2023. godine i Atlasom Crnogorskih plaža i kupališta za period 2019-2023. godine, i to kako slijedi:

-Slovenska obala

-Na dijelu šetališta ispred terase ugostiteljskog objekta "The Old fisherman's pub", izvršeno je postavljanje aparata za granita sladoled;

-Na dijelu šetališta istočno od ugostiteljskog objekta "Porto", postavljeno je više reklamnih panoa i vrši se prodaja turističkih aranžmana i rentiranje skutera;

-Uz objekat "Palazzo" postavljen je aparat za točenje sladoleda;

-Na dijelu šetališta ispred hotela "Budva" postavljen je aparat za kokice;

-Ispred trgovinskog objekta označenog u Planu kao 5.37 postavljene su 2 vitrine za sokove i konzervator za sladoled;

-Ispred trgovinskog objekta označenog u Planu kao 5.34 postavljene su 4 vitrine za sokove i 2 konzervatora za sladoled;

-Ispred trgovinskog označenog kao 5.38 u Planu postavljena su 2 automata za zabavu;

-Ispred trgovinskog objekta označenog kao 5.33 u Planu  postavljene je  5 vitrina za sokove i konzervator za sladoled;

-Na prostoru šetališta izmedju ugostiteljskih objekata "Maltez" i "Lido", postavljen je aparat za sladoled i automat za zabavu;

-Na dijelu šetališta uz ugostiteljski objekat "Trocadero" postavljen je pano za prodaju satova i suvenira i dva automata za zabavu;

-Na prostoru iznad restorana "Porto gusto", prema šetalištu, postavljene su dvije vitrine za sladoled i kolače;

-Na platou neposredno uz restoran "Tropico"  postavljen je aparat za sladoled na točenje;

-Na dijelu šetališta iznad ugostiteljskog objekta "ZELENI GAJ" postavljen je pano za usluge tetovirenja;

-Na dijelu šetališta iznad toaleta ugostiteljskog objekta "VILA MANOJLOVIĆ", postavljen je automat za zabavu;

-Na dijelu pješačke staze između ugostiteljskih objekata "ZELENI GAJ" i "VILA MANOJLOVIĆ", postavljena su četri panoa sa suvenirima;

-Na dijelu šetališta uz pult brze hrane objekta "VILA MANOJLOVIĆ", postavljen je aparat za sladoled na točenje i vitirna za sokove;

-Na dijelu terase ugostiteljskog objekta "VILA MANOJLOVIĆ", postavljen je bankomat "Lovćen" banke;

-Na dijelu šetališta kod  objekta "VILA MANOJLOVIĆ", ispred trgovinskog objekta, izvršeno je postavljanje vitrine za sladoled i aparata za kokice, dok je na prostoru ispred suvenirnice postavljeno više panoa sa raznom robom;

-Na dijelu šetališta kod terena za mali fudbal, prostor u sklopu postojećeg objekta stavljen je u funciju turističke agencije i obavlja se djelatnost bez odobrenja;

-Na prostoru ispod šetališta, pored terena za mali fudbal, u sklopu objekata koji su vlasništvo "HTP Budvanska rivijera", trgovinski prostor stavljen u funkciju i obavlja se djelatnost bez odobrenja;

-Na prostoru ispred objekta "La bocca" postavljene su 4 vitrine za prodaju peciva, 2 vitrine za prodaju sladoleda na kugle i 2 aparata za točenje sladoleda; 

-Na prostoru šetališta od ugostiteljskog objekta "Saint Tropez" do ugostiteljskog objekta "Timeout", na više improvizovanih pultova vrši se prodaja voća i povrća, ulja, alkoholnih pića, kukuruza, suvenira, sadnica i drugog. Pored toga nude se i usluge tetoviranja;

- Na prostoru uz ugostiteljski objekat "Kairos", prema dornjem šetalištu, postavljene su 4 vitrine za sokove i vitrine za sladoled, te više panoa sa raznom robom (dušeci, lopte, peškiri i sl.). Na prostoru uz donje šetalište postavljen je konzervator za sladoled, dva aparata za sladoled na točenje i aparat za granita sladoled;

-Na prostoru ispred parkinga hotela "Park" postavljene su 4 vitrine za sokove i konzervator za sladoled;

-Na prostoru ispred terase hotela "Park" postavljen je aparat za sladoled;

-Na prostoru ispred cvjetne terase hotela "Park" postavljena je vitrina za sokove i konzervator za sladoled;

-Na prostoru uz gornju ivicu šetališta, ispred objekata u sklopu hotela "Park", postavljene su nadstrešnice i panoi za prodaju razne robe;

-Na dijelu plaže ispred ugostiteljskog objekta "Porto", postavljena je ugostiteljska terasa površine cca 15m2;

-Na pristaništu ispred ugostiteljskog objekta "Jadran"  formirana je ugostiteljska terasa površine cca 80m2; 

-Na platou ispred privremenog objekta "Lido"  postavljena je ugostiteljska terasa površine cca 50 m2;

-Na prostoru ispred restorana "Porto gusto", prema donjem šetalištu, postaviljena je ugostiteljska terasa površine cca 80m2;

-Na dijelu šetališta ispred ugostiteljskog objekta "Havaii" izvršeno je postavljanje i formiranje ugostiteljske terase natkrivene dijelom suncobranima a dijelom namotavajućom tendom, površine cca 150m2.

 

-Galije

Na novom dijelu kupališta označenom kao 22B u Atlasu crnogorskih plaža izgrađen je objekat od čvrstih materijala površine cca 90m2, na kamenom popločanom prostoru.

 

-Drobni pjesak

-Na postojećim denivelisanim platoima na kat. parc. br.520/2 KO Reževići postavljena je i formirana ugostiteljska terasa površine cca 120 m2, i to za poterebe ugostiteljskog objekta koji se nalazi u zaledju- van zone morskog dobra. Terasa je dijelom natkrivena suncobranima, a dijelom drvenom nadsteršnicom.

-Cijelom dužinom izletničkog kupališta označenim kao 23A1 u Atlasu crnogorskih plaža izvršeno je postavljanje plažnog mobilijara u jednom redu.

 

-Buljarica

-U zaleđu pet friendly kupališta označenog kao 27L u Atlasu crnogorskih plaža, istočno od auto kampa, izvršeno je postavljanje 2 vitrine za sokove i 3 konzervatora za sladoled, gdje se djelatnost obavlja bez odobrenja i dozvole.

 

Potrebno je izvršiti kontrolu iz domena nadležnih inspekcijskih službi Ministartva održivog razvoja i turizma i Uprave za inspekcijske poslove.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates