17 septembar 2019

Zahtjev za kontrolu u opštini Ulcinj

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, konstatovane su nepravilnosti prilikom postavljanja objekata na desnoj obali rijeke Bojane na lokacijama koje su planirane Programom, i to :


- na desnoj obali rijeke Bojane, stari objekat na lokaciji D160 je uklonjen i postavljen je novi, daščani objekat dimenzija objekta cca 42m2 u osnovi sa potkrovljem od cca Pk=42 m2 i terasom od Pt= cca 35 m2, iako je Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Ulcinj za period 2019-2023. godine na pomenutoj lokaciji predviđen objekat P=51.14 m2 sa terasom od Pt=33.64 m2. U momentu kontrole smo uočili ispuštanje otpadnih voda direktno u rijeku Bojanu.

 

rewew  ejcg

 

-na desnoj obali rijeke Bojane, na lokaciji D315, uklonjen je postojeći objekat i postavljen novi, drveni objekat sa terasom na drvenim šipovima. Površina objekta iznosi cca 31 m2 sa terasom od cca 70 m2, iako je Izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata predviđeno postavljanje objekta Po=30,77 m2 sa terasom Pt=13,58 m2.

 

wqw

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora – inspekcijski nadzor u cilju uklanjanja - rušenja objekata izgrađenih u suprotnosti sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, te planskom dokumentacijom.

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates