Kontrola zone Morskog dobra 2019

Zahtjev za kontrolu u opštini Herceg Novi

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na području opštine Herceg Novi, konstatovano je da se na lokaciji označenoj kao 15E u Zelenici izvode građevinski radovi za koje ugovor sa korisnikom nije potpisan.

U Atlasu plaža za navedenu lokaciju predviđen je plažni bar od 6 m2 bez terase, dok je u okviru postojećeg montažnog objekta (površine cca 20m2) ozidan sjeverni zid betonskim blokovima, dok je na istočnoj strani objekta takođe započeto zidanje blokovima.

 

21212

22122

333545253433

 

Zahtjev za kontrolu u opštini Tivat

Obilaskom zone morskog dobra u opštini Tivat, konstatovane su sledeće nepravilnosti:

- na lokaciji Brda, označenoj kao 9.5 (Plutajući privremeni objekat, akva prostor u uvali Brda ispred kat. parcele 635/2 i 637/1 K.O. Đuraševići, komercijalno privezište sa operativnim dokom i pristupnim mostom) bespravno su postavljeni plutajući pontoni dimenzija cca 70m x 2,5m, za obalu vezana tri plovna objekta, (dva dužine cca 20m bez jasno istaknutog naziva, i jedan dužine cca 20m sa istaknutim nazivom). Na plovnim objektima nisu istaknuti brojevi i zastave, niti je primijećena posada.

Takođe, u dijelu akvatorija su bespravno usidrena dva plovna objekta dužine cca 8m, na kojima zbog daljine sidrenja od obale nije moguće jasno utvrditi brojeve na bokovima plovnih objekata. Na istima nije primijećena posada, a iz akvatorija nije uklonjen ranije nasut kameni materijal dimenzija cca 7m x 1,5m, dok je na dijelu kat. parcele 637/1 KO Đuraševići bespravno postavljena kamp prikolica.

 

tv1 tv2 tv3

 

- na lokaciji Belani, kupalište označeno kao 7A u Atlasu crnogorskih plaza i kupališta u opštini Tivat, na pješčanom dijelu kupališta, korisnik je izlio betonsku ploču površine cca 80 m2 (dimenzija 15m x 5,3m odnosno površine 79,5m2) sa visinom 20cm, dok je na dijelu betonirane ploče prema jugoistočnom dijelu izvršena gradnja tri betonska zida visine 3,3metra, dužine 1.5m; 5m; i 1,5m. Atlasom crnogorskih plaža i kupališta za opštinu Tivat predviđeno je da maksimalne površine šanka i njemu pripadajuće terase iznose P=18m2 odnosno P=50m2, što je prekoričano uz odstupanje od Urbanističkih uslova za postavljanje odnosno građenje objekata namijenjenih za ugostiteljsvo pri izgradnji privremenog objekta.

 

tv4 tv5 

 

Na istoj lokaciji, korisnik je izgradio toalete, tuš kabine i svlačionice površine cca 30m2, što nije definisano gore navedenim ugovorom o korišćenju. Radovi su izvedeni u skladu sa Projektom obalnog uređenja- Šetalište Belani, u kojem su definisani kao objekat 1.

 

TV7

TV8

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora – inspekcijski nadzor u cilju uklanjanja sadržaja koji nijesu postavljeni odnosno izgrađeni u skladu sa pozitivnim propisima.

Zahtjev za kontrolu prostora u opštini Budva

Zahtjev za kontrolu prostora u opštini Budva, gdje je konstatovano stanje postavljenih ugostiteljskih objekata na terenu (kupalištima), a koje treba ukloniti pošto je nakon sprovedenih tenderskih postupaka došlo do promjene korisnika. Potrebno je, nakon inspekcijskog nadzora i sprovedenog postupka iz nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove, izvršiti uklanjanje objekata u cilju uvodjenja u posjed novih korisnika na sledećim lokacijama:

 

Jaz- Žuta greda


-lokacija kupališta označena kao 2E u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva - Žuta greda, kupalište u dužini od 150 m1, dio kat. parcele 553 KO Prijevor I i dio kat. parcele 3042 KO Budva od linije granice katastarskih opština Prijevor i Budva, zapadno u dužini od 50 m1 i istočno u dužini od 100 m1, sa pripadajućim akva prostorom;

 

fotografija lokacije

 

-lokacija označena kao 2B u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva-  istočni dio plaže Jaz, ispod Žute grede o dužini od 210 m1/2596 m2 i obalu koja se daje na održavanje u dužini od 70 m1 uz zapadnu granicu kupališta, sve do kat.parcele 553 KO Prijevor I u zahvatu sa zapada od Rta, ispod kat.parcele 550 KO Prijevor I, istočno obodom plaže u dužini od 70+210 m¹, sa pripadajućim akva prostorom;

 

fsfssffs

 

- lokacija označena kao 2C2 u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva-  istočni kraj plaže Jaz, obuhvatajući kupalište u dužini od 80 m1/površine 2264 m2 sve dio kat. parcele 553 K.O. Prijevor I, u zahvatu od linije granice kat.parcele 548 I 549 KO Prijevor I zapadno u dužini od 21 m1 i istočno u dužini od 59 m1, sa pripadajućim akva prostorom;

313133

 

Ostrvo Sv. Nikola-Školj


-lokacija označena kao 5B u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva. Plaža na sjeveroistočnom dijelu ostrva Sv.Nikola- Školj, ispred vlasničkih parcela, u dužini od ukupno 170 m¹, javno kupalište u dužini od 90 m1/površine 985 m2 i obala koja se daje na održavanje uz južnu granicu zahvata kupališta u dužini od 80 m1 sve dio kat.parcele 3033 KO Budva, u zahvatu od linije granice kat.parcela 2996/1 i 2996/2 KO Budva u zaleđu istočno, obodom plaže u dužini od 170.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom.

Postojeći objekat malim dijelom ulazi u zahvat plaže, dok se drugim dijelom nalazi na vlasničkoj parceli.

 

khhkhk

 

Bečići

- lokacija označena kao 13D u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva- dio Bečićke plaže, u dužini od cca 60 m1/površine 3650 m2, dio kat.parcele 1448 KO Bečići, od Hotela "Splendid" istočno prema Sv.Tomi, od istočne granice kupališta 13C istočno u dužni od 60 m1, sa pripadajućim akva prostorom.

 

fwwacxddx

 

Perazica do - Reževići
 
- lokacija označena kao 24C u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva. Pješčana plaža sa  zapadne strane  Parazića dola u dužini od 130 m1 + 15 m1/površine 2500 m2, od rta zapadno obodom plaže u dužini od 145 m1, dio kat.parcele 2850 KO Reževići I, sa pripadajućim akva prostorom.
 
331133 33333333 fffr3r353
 
 
Petrovac - Buljarica

- lokacija označena kao 27B u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva- Zapadni dio plaže u Petrovcu, u dužini od 100 m¹/površine 1700 m2, dio kat. parcele 803 KO Petrovac, u zahvatu 10 m1 zapadno od ulaza na plažu/stepeništa u pravcu kat.parcele 789 KO Petrovac u zaleđu istočno osnovom obalnog zida u dužini od 100 m1, sa pripadajućim akva prostorom.
 
 
vvs daddd
 
 
Potrebno je izvršiti kontrolu prostora – inspekcijski nadzor u cilju uklanjanja objekata u cilju uvodjenja u posjed novih korisnika.
 

ZAHTJEV ZA KONTROLU PROSTORA U OPŠTINI BAR

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Bar, lokaliteta Čanj i Crni Rt, konstatovano je krčenje i probijanje puta u zaleđu novog izletničkog kupališta, označenog kao 2G u Atlasu crnogorskih plaza, koje nema saobraćajnu povezanost i kojem se može pristupiti samo sa strane mora, bez odobrenja i saglasnosti.

Probijanje puta do navedenog kupališta vrši se preko katastarskih parcela u državnom vlasništvu. 

 

fsffs

fdfdgd

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora-  inspekcijski nadzor.

 

 

Zahtjev za kontrolu prostora lokaliteta "Zeleni pojas" u opštini Bar

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Bar, lokalitetu Zeleni pojas, konstatovano je izvođenje građevinskih radova bez odobrenja na dijelu kat. parcele 3462 KO Novi Bar  i dijela državne obalne katastarske parcele 3447/1 KO Novi Bar.

Na kat. parceli 3462 KO Novi Bar izvode se zemljani radovi, krčenje i ravnanje terena i nalaze ostaci drvene konstrukcije nekadašnjeg privremenog objekta (ranije oznake 6.4 u Planu objekata privremenog karaktera za period 2016-2018. godine u opštini Bar), dok se na dijelu kupališta označenog kao 6C u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta nalaze velike količine šljunka namijenjenog za remodeliranje plaže, a u dijelu akvaprostora izvršeno je nasipanje kamena u prostoru dužine cca 15 metara.

 

č

wqq

wqqqw

reew

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora-  inspekcijski nadzor.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates