Kontrola zone Morskog dobra 2019

Zahtjev za kontrolu prostora u opštini Tivat

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na području Opštine Tivat, lokacije Krašići, konstatovano je da se u akvatorijiu ispred kat. parcele 1/16 i 1/14 KO Krašići vrše radovi na izgradnji ponte, čvrstog pristaništa dimenzija cca 10 x 4 m. Radovi se izvode za potrebe priveza plovnih hidro-građevinskih objekata, a na gradilištu je u toku postavljanje betonskih profila. Na istom nije postavljena građevinska tabla.

 

14424 fwfw fwff

 

Kako se radi o mogućim građevinskim radovima bez dovole - odobrenja, potrebno je izvršiti kontrolu iz domena nadležnih inspekcija Minsitarstva turizma i održivog razvoja.

 

Zahtjev za kontrolu prostora u opštini Tivat

Izvršenim obilaskom prostora zone morskog dobra na području Opštine Tivat, lokacije Krašići, konstatovane su sledeće nepravilnosti:


- na kat. parceli 180/2, 180/3,181/4 i dijelu kat. parcele 173/24 KO Krašići, izvršeni su građevinski radovi na izlivanju betonske košuljice površine cca 200m2 preko postojećeg oštećenog kupališnog dijela.

 

313331

 

- na kat.parceli 173/6 i 173/22 KO Krašići izvršeni su građevinski radovi radovi na izlivanju betonske košuljice površine cca 200m2 preko postojećeg oštećenog kupališnog dijela.

 

e21r425

 

- na kat.parceli 836/1 KO Krašići, na pješčanoj plaži - ribarskoj posti Mali Jomac, odložena je velika količina građevinskog materijala čime je uzurpiran dio obale.

 

31444

 

- Krašići, u dijelu akvatorija ispred kat. parcele 834/1 KO Krašići, bespravno je postavljena metalna konstrukcija tokom ljetnih mjeseci. Ista je nebezbjedna, te predstavlja opasnost za prolaznike -šetače.

 

we414 33134

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora, odnosno inspekcijski nadzor. 

 

Zahtjev za kontrolu u opštini Ulcinj

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, konstatovali smo da su na lijevoj obali rijeke Bojane, u zaleđu objekta L94,  izvođeni građevinski radovi na ograđivanju površine od cca 500 m2, gdje su na krajnjim ivicama pomenutog prostora sa lijeve i desne strane postavljena dva betonska zida dužine  cca 25m. U ograđenom prostoru, kako sa desne i lijeve strane, tako i na središnjem dijelu pomenute površine, izvršeno je šalovanje površine od cca 150 m2 i to postavljanjem drvene građe širine cca 40 cm, te popunjavanjem pomenutih šalovanih površina šutom.

Radovi su izvedeni sa lijeve strane asfaltnog puta koji vodi od mosta na Rijeci Bojani ka Naselju Ada Bojana, a na tom djelu probijen je novi makadamski put širine cca 5m i dužine cca 30m, iako Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra za opštinu Ulcinj za period 2019-2023. godine na ovoj lokaciji nije predviđeno postavljanje objekata.

 

3131331 31311

3311 4411

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora – inspekcijski nadzor  u cilju uklanjanja - rušenja objekta izgrađenog u suprotnosti sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, te planskom dokumentacijom.

 

 

 

Zahtjev za kontrolu u opštini Ulcinj

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra u opštini Ulcinj konstatovane su sledeće nepravilnosti :

- na desnoj obali rijeke Bojane, uklonjen je objekat koji je postojao na lokaciji 82  je uklonjen, a na prostoru koji je stari objekat pokrivao izgrađena je betonska podloga visine cca 35cm. U nastavku betonske podloge izgrađena je daščana platforma površine cca 80 m2, iako Planom privremenih objekata u zoni morskog dobra za opštinu Ulcinj za period 2019- 2023. godine nije predvidjeno korišćenje betonske građe, ili betoniranje temelja.

 

414313 31414

 

- na lokaciji Port Milena, na kat. parceli  7409/2 izvode se građevinski radovi na izgradnji četvorougane betonske konstrukcije, dimenzija cca 40m2  (i dubinom od cca 3 m), kao i radovi na iskopavanju mreže kanala dubine cca 30 cm i širine od cca 40 cm. Radovi se izvode ispred porodične stambene zgrade, na lokaciji sa desne strane starog mosta na Port Mileni, iz pravca Ulcinj – Ada Bojana.

 

427424 2424222

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora – inspekcijski nadzor  u cilju uklanjanja - rušenja objekta izgrađenog u suprotnosti sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, te planskom dokumentacijom.

 

 

 

 

Zahtjev za kontrolu u opštini Ulcinj

Izvršenim obilaskom prostora zone morskog dobra na području opštine Ulcinj, na desnoj obali rijeke Bojane, konstatovano je da se uz objekat D109 (uzvodno) izvode građevinski radovi na postavljanju daščanog objekta sa natkrivenom terasom, sve bez odobrenja. Površina objekta u izgradnji je cca 30 m2, sa terasom od cca 18 m2.

Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra za opštinu Ulcinj za period 2019-2023. godine na ovoj lokaciji nije predviđeno postavljanje objekta.

 

414144 131441

 

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora – inspekcijski nadzor, u cilju uklanjanja - rušenja objekta izgrađenog u suprotnosti sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, te planskom dokumentacijom.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates