Kontrola zone morskog dobra 2007

25.12.2007.

Prijava br 68
 

Radovi bez odobrenja u Herceg Novom, na ugostiteljskom objektu. Radovi su obuhvatili zatvaranje terase zastakljivanjem, dok je južna strana zatvorena eloksiranom bravarijom i staklom.
Investitor: Korisnik ugostiteljskog objekta „Twins“ , Lučić Milena.
Prijavljeno:
-republičkoj urbanističkoj inspekciji. 

25.12.2007.

Prijava br 67
 

Radovi bez odobrenja na rekonstrukciji postojećeg magacinskog prostora, na sjevernom dijelu ugostiteljskog objekta „Porto“, na dijelu kat. parcele 2870/1 K.O. Budva.
Investitor: Nemanja Zec
Prijavljeno:
-republičkoj građevinskoj inspekciji
- republičkoj urbanističkoj inspekciji. 

25.12.2007.

Prijava br 66
 

Radovi bez odobrenja , na krajnjem i istočnom obalnom dijelu rta Džafran, na katastarskoj parceli 4085 K.O. Kunje. I
zvode se građevinski radovi na iskopu zemljanog materijala i njegovo deponovanje u more, u cilju proširivanja placa.
Takođe je započeta izgradnja dvije septičke jame, te dovršeni grubi radovi na dvije kuće koje su izgrađene na samoj obali.
Prijavljeno republičkoj građevinskoj inspekciji i opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

25.12.2007.

Prijava br 65
 


Radovi bez odobrenja na dijelu obale , istočno od rta Džafran, na kat. parceli br 4085 K.O. Kunje, na izvođenju građeviskih radova i uređenju obale.
Prijavljeno republičkoj građevinskoj inspekciji i opštinskoj građevinskoj građevinskoj inspekciji. 

24.12.2007.

Prijava br 63
 

Radovi bez odobrenja na Jazu, kat. parcela br 67 K.O. Prijevor I, na izgradnji stambenog objekta.
Investitor: Kunjić Radmila
Prijavljeno: republičkoj građevinskoj inspekciji.

 

 

24.12.2007.

Prijava br 64
 

Radovi bez odobrenja, na lijevoj strani puta , na ulazu u plažu „Noka beach“. Zagrađen je dio kat. parcele 1121/1 K.O. Donji Štoj, betonskim stubovima i žičanom ogradom.
Prijavljeno republičkoj građevinskoj inspekciji. 

02.07.2007.

Prijava br 63
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji montažnog drvenog stambenog objekta – vikend kuće, u zaleđu plaže Mirište, na poluostrvu Luštica, opština Herceg Novi.

Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji i republičkoj urbanističkoj inspekciji.

 

27.06.2007.

Prijava br 62
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji drvene pergole na ponti ispored stambenog objekta.
Investitor: Zoran Lemajić.

Prijavljeno opštinskoj komunalnoj inspekciji.
 

27.06.2007.

Prijava br 61
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji betonskih stubova na bespravno izgrađenoj ponti u Prčanju, opština Kotor.

Prijavljeno opštinskoj komunalnoj inspekciji.
 

11.06.2007.

Prijava br 60
 

Radovi bez odobrenja na iskopu zemljanog materijala na Mirištima, poluostrvo Luštica, opština Herceg Novi.
Investitor: Rajko Janković
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

11.06.2007.

Prijava br 59
 

Radovi bez odobrenja na rekonstrukciji privremenog ugostiteljskog objekta „Premijer“, na Sv. Stasiju, Dobrota, opština Kotor.
Korisnik Zoran Vukadinović.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji.
 

11.06.2007.

Prijava br 58
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji ponte u Dobroti, opština Kotor.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

18.05.2007.

Prijava br 57
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji objekta u zaleđu plaže Žanjice, opština Herceg Novi.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji.
 

18.05.2007.

Prijava br 56
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji grupacije montažnih vikend kuća u zaleđu kupališta „Copacabana“, na Velikoj plaži u opštini Ulcinj.
Prijavljeno republičkoj urbanističkoj inspekciji.
 

18.05.2007.

Prijava br 55
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji betonskog pristaništa ispred hotela „Delfin“ u Bijeloj, opština Herceg Novi.
Investior je preduzeće Carine, koje je vlasnik hotela „Delfin“.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

18.05.2007.

Prijava br 54
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji metalne konstrukcije za hladovinu na plaži u Đenovićima, opština Herceg Novi.
Radove izvodi korisnik Slavko Fanfani.
Prijavljeno republičkoj urbanističkoj inspekciji. 

18.05.2007.

Prijava br 53
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji ponte na Dražinom vrtu, opština Kotor.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

14.05.2007.

Prijava br 52
 

Radovi bez odobrenja na podvodnom betoniranju otvora u središnjem dijelu manipulativnog platoa Luke Zelenika.
Prijavljeno republičkoj građevinskoj inspekciji. 

14.05.2007.

Prijava br 51
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji stambenog objekta u zelenom pojasu u Šušanju, opština Bar.
Prijavljeno republičkoj i opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

14.05.2007.

Prijava br 50
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji objekta i proširenju obale u Prčanju, opština Kotor.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji, 

07.05.2007.

Prijava br 49
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji armirano-betonskih nosećih stubova , neposredno ispred stambeno poslovnog objekta izvođača tadova, u opštini Herceg Novi.

Investitor: Veselin Dabižinović.

Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

07.05.2007.

Prijava br 48
 

Radovi bez odobrenja na izgradji drvenog daščanog platoa, dimenzija u osnovi 24.0mx20.0m, a platforma je oslonjena na drvene šipove. Lokacija: Velika plaža, opština Ulcinj.
Investitor: Marija Nesterenko.

Prijavljeno republičkoj urbanističkoj inspekciji. 

07.05.2007.

Prijava br 47
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji drvenog montažnog platoa površine u osnovi 300m2, neposredno pored već postojećeg ugostiteljskog objekta, na Velikoj plaži, opština Ulcinj.

Ivestitor: S. Demirović

Prijavljeno republičkoj urbanističkoj inspekciji. 

07.05.2007.

Prijava br 46
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji kamenih zidova u moru, na isptočnom kraju Risna, opština Kotor.

Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji.
 

07.05.2007.

Prijava br 45
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji betonskih zidova i njihovom oblaganju kamenjem, u Orahovcu, u zaleđu plaže, neposredno ispred hotela „Amfora“.

Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

25.04.2007.

Prijava br 44
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji pomoćnog, armirano - betonskog objekta, na lokaciji obale Đuraševića, neposredno ispod lokalnog puta- opština Tivat.
Prijavljeni opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

25.04.2007.

Prijava br 43
 

Radovi bez odobrenja na premještanju veće količine pijeska (cca 140m3), u njeno zaleđe.
Radove izvodi Boro Ilić, bivši korisnik istočnog dijela plaže Trsteno.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji i republičkoj vodoprivrednoj inspekciji. 

25.04.2007.

Prijava br 42
 

Radovi bez odobrenja na oblaganju obalnog zida kamenom, ispred poslovnog objekta u Rafailovićima.
Investitor: Vlasnik objekta Živojin - Kiro Radović.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji.

 

 

21.04.2007.

Prijava br 41
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji ugostiteljskog objekta, na središnjem dijelu plaže Žanjic.
Investitor: Trojanović.
Priavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji i republičkoj urbanističkoj inspekciji. 

21.04.2007.

Prijava br 40
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji ponte na Obali Đuraševića, opština Tivat.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

21.04.2007.

Prijava br 39
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji pomoćnog, stambenog objekta, na istočnom kraju Sutomora, opština Bar.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

21.04.2007.

Prijava br 38
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji dva stambena objekta, u zaleđu zapadnog dijela plaže Čanj, opština Bar.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

21.04.2007.

Prijava br 37
 

Radovi bez odobrenja na nasipanju zemljanog materijala na istočnom kraju plaže u Sutomoru, opština Bar.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

04.04.2007.

Prijavabr 36
 

Građevinski radovi na izgradnji betonskih platoa obloženih kamenom, na kupalištu Ploče, na rtu Platamuni. 

04.04.2007.

Prijava br 35
 

Bespravni radovi na izgradnji dvije ponte u Prčanju, opština Kotor.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

04.04.2007.

Prijavabr 34
 

Bespravno nasipanje materijala iz iskopa, na istočnom kraju plaže Perazića Do.
Prijavljeno republičkoj vodoprivrednoj inspekciji. 

04.04.2007.

Prijava br 33
 

Građevinski radovi na izgradnji betonskog platoa u moru, na kupalištu "Tanga beach", opština Budva.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

04.04.2007.

Prijavabr 32
 

Građevinski radovi na izgradnji betonskih platoa na plaži Guvance, na rtu Zavala, opština Budva.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

04.04.2007.

Prijava br 31
 

Građevinski radovi na izgradnji stambenog objekta na istočnom kraju Sutomora, opština Bar.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

04.04.2007.

Prijava br 30
 

Građevinski radovi na izgradnji potpornog zida na istočnom kraju Sutomora, opština Bar.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

23.03.2007.

Prijava br 29
 

Radovi bez odobrenja u opštini Bar, u Sutomoru, na Golom brdu.
U toku je krčenje šume i priprema terena za izgradnju objekta.
Prijavljeno Ministarstvu za za ekonomski razvoj, republičkoj i opštinskoj inspekciji. 

16.03.2007.

Prijava br 28
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji ponte u Bogišićima, opština Tivat.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

16.03.2007.

Prijava br 27
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji poslovnog, čvrstog objekta na Utjehi, opština Bar.
Investitor: Dragan Đurović.
Preduzeto: Prijavljeno opštinskoj građevinskoj i republičkoj inspekciji.
 

16.03.2007.

Prijava br 26
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji potpornih zidova na pet lokacija u Kručama, opština Ulcinj.
Prijavljeno republičkoj građevinskoj inspekciji.
 

16.03.2007.

Prijava br 25
 

Radovi bez odobrenja u Krašićima, opština Tivat.
Investitor: Milovanović.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji.

 

16.03.2007.

Prijava br 24
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji stambenog objekta u Krašićima, opština Tivat.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji.
 

01.03.2007.

Prijava br 23
 

Bespravno započeti radovi na izgradnji armirano-betonskog platoa u moru, neposredno ispod šetališne staze u Pržnom, opština Budva.
Prijavljeno republičkoj građevinskoj inspekciji, opštinskoj građevinskoj inspekciji i republičkoj vodoprivrenoj inspekciji. 

22.02.2007.

Prijava br 22
 

Bespravno započeti radovi na izgradnji obalnog zida u Kručama, opština Ulcinj.
Prijavljeno republičkoj građevinskoj inspekciji. 

22.02.2007.

Prijava br 21
 

Bespravni radovi na izgradnji obalnog kamenog zida na Ćeskoti u zaleđu plaže u Sutomoru, opština Bar.
Investitor: Novak Papin.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

22.02.2007.

Prijava br 19
 

Izgradnja potpornih zidova i priprema terena za postavljanje montažnih vikend kuća na Žanjicama, opština Herceg Novi.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inaspekciji. 

22.02.2007.

Prijava br 20
 

Nastavak radova bez odobrenja na izgradnji stambeno poslovnog objekta u Krašićima, opština Tivat.
Investitor: Boro Šturanović.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

22.02.2007.

Prijava br 18
 

Izgradnja stambenog objekta u Krašićima, u zaleđu glavnog mula, u neposrednoj blizini bivše samoposluge , opština Tivat.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

22.02.2007.

Prijava br 17
 

Izgradnja stambenog objekta u Gošićima, opština Tivat.
Prijavljeno opštinaskoj građevinskoj inspekciji. 

22.02.2007.

Prijava br 16
 

Dogradnja stambenog objekta u Bogišićima, opština Tivat.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

09.02.2007.

Prijava br 15
 

Radovi bez odobrenja, na izgradnji stambenog objekta, katastarska parcela broj 134/4 i 134/5, K.O. Donji Štoj, na istočnom kraju hotelskog kompleksa u zaleđu Velike plaže, opština Ulcinj.
Kontrolom zone morskog dobra takođe je ustanovljeno da se u neposrednoj blizini izvode radovi na izgradnji armirano - betonskih platoa, na katastarskoj parceli broj 134/2 K.O. Donji Štoj, izvode radovi bez odobrenja.
Prijavljeno republičkoj građevinskoj inspekciji. 

08.02.2007.

Prijava br 14
 

Radovi na izgradnji stambenog objekta, u opštini Herceg Novi, na centralnom dijelu šetališta, zapadno od gradske luke.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

06.02.2007.

Prijava br 13
 

Izgradnja stambenih objekata sa istočne strane odmarališta "Mont-Mak", na Velikom pijesku, opština Bar.
Prijavljeno republičkoj građevinskoj inspekciji. 

06.02.2007.

Prijava br 12
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji ponte u Lipcima, opština Kotor.
Investitor: Dobro Pandurović
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

25.01.2007.

Prijava br 11
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji stambenog objekta na katastarskoj parceli broj 7415 K.O. Ulcinj, u neposrednoj blizini kanala Port Milena.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji i republičkoj građevisnkoj inspekciji. 

25.01.2007.

Prijava br 10
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji stambenog objekta u Sutorini.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

25.01.2007.

Prijava br 9
 

Radovi bez odobrenjai na izgradnji poslovnog objekta kod tzv, “Novosadske plaže” u Herceg Novom.
Investitor Burić Branko.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj i republičkoj urbanističkoj inspekciji. 

25.01.2007.

Prijava br 8
 

Radovi bez odobrenja u Bogišićima, opština Tivat.
Investitor Lazar Peričić.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

25.01.2007.

Prijava br 7
 

Radovi bez odobrenja na probijanju puta u zaleđu Malih Rosa, na poluostrvu Luštica, opština Herceg Novi.
Prijavljeno republičkoj i opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

25.01.2007.

Prijava br 6
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji ponte u Krašićima.
Investitor Čenić Aleksandar.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

25.01.2007.

Prijava br 5
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji ponte na Muo, opština Kotor.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

25.01.2007.

Prijava br 4
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji ponte i mandraća u Donjem Stolivu, opština Kotor. Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

25.01.2007.

Prijava br 3
 

Radovi bez odobrenja na nasipanju kamenitog dijela obale na Velikom Pijesku, opština Bar.
Prijavljeno opštinskoj komunalnoj inspekciji. 

25.01.2007.

Prijava br 2
 

Radovi bez odobrenja na nasipanju kamenitog dijela obale u Črvnju, opština Bar.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

25.01.2007.

Prijava br 1
 

Radovi bez odobrenja na izgradnji stambenog objekta u Črvnju, opština Bar, investitor Ranko Stjepanović.
Prijavljeno opštinskoj građevinskoj inspekciji. 

 

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates