Kontrola zone Morskog dobra 2013-2015

Prijava br. 244

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Ulcinj, dana 16.06.2015.godine konstatovali smo da se na desnoj obali rijeke Bojane izvode radovi na rekonstrukciji objekta br. 235, sa povećanjem spratnosti objekta za 36m2 kao i izgradnjom terase od 50m2, uz nasipanje i proširenje prilaznog puta. Opširnije...

Prijava br. 243

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na području opštine Kotor dana 22.06.2015 . godine na lokaciji 21A - Trsteno, na K.P. 543 KO Višnjevo, konstatovali smo da je duž plaže postavljena drvena konstrukcija površine cca 130 m2 bez odobrenja, kao i da je u zaleđu kupališta započeta izgradnja tri šanka od metalnih kutijastih profila dimenzija 7x4 metara, te dva šanka dimenzija 2x2 metra.

t13t t21t

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Prijava br. 242

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Ulcinj, dana 23.06.2015. godine konstatovali smo izvođenje radova na dijelu puta prema kupalištu ‘’Tempico’’ na Velikoj plaži u opštini Ulcinj, označenog kao 10U iz Plana objekata privremenog karaktera.
Na središnjem dijelu puta prema navedenom kupalištu put je posut smjesom asfaltne tečnosti ili ostacima asfalta.

putvpt1

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Prijava br. 241

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Budva dana godine, na lokaciji Mogren I- kupalište br. 3B, konstatovali smo da je izvršeno formiranje kupališta sa postavljanjem mobilijara uz pružaje usluga u ugostiteljskom objektu. Postavljanje navedenih sadržaja urađeno je bez dozvole i odobrenja za postavljanje objekta za 2015 godinu.

 

16651 1665552Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Prijava br. 240

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Budva, naselje Reževići-Pod Branicom (lokacija br. 24.1), konstatovali smo da je korisnik ispred vlasničkih parcela i objekta izvršio radove na betoniranju staze preko plaže dok je u moru izvršeno betoniranje ponte dužine cca. 7m, bez dozvole i odobrenja.
Izmjenom i dopunom plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2013.-2015. godine na lokaciji br. 24.1 nisu predviđeni navedeni radovi.

15154 15155

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates