Luke od lokalnog značaja

budva fill 1200x1200Obalno područje Crne Gore ima tipične karakteristike mediteranskog regiona i izdvojeno je planinskim vijencima Orjena, Lovćena i Rumije od unutrašnjosti Crne Gore. Ovo područje sačinjavaju teritorije opština Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj. Dužina crnogorske obale iznosi 288,2 km, od čega  105,5 km pripada Bokokotorskom zalivu, a 25,6

 km čine 8 ostrva, 6 školjeva, 31 hrid i 4 grebena.Površina morskog akvatorija koji pripada Crnoj Gori je oko 2.540 km2 i dio je južnog Jadranskog mora gdje su zabilježene najveće dubine od 1400m. Bokokotorski zaliv,koji se nalazi na sjeverozapadnom dijelu obale, je najsloženiji dio obanog reljefa. Zbog prirodnih, kulturnih i pejzažnih vrijednosti, od 1979. godine, unutrašnji dio (Kotorsko-Risanski zaliv) upisan je na UNESCO listu Svjetske prirodne i kulturne baštine.

Zakonom o morskom dobru ("Sl list RCG" br. 14/92) definisani su prostor, objekti i resursi koji ulaze u sastav morskog dobra, a koji su od posebnog značaja za Crnu Goru. Javno preduzeće  za upravljanje morskim dobrom f

ormirala je Skupština Crne Gore, 1992. godine,  sa zadatkom da upravlja, štiti i unapređuje morsko dobro, u skladu sa Zakonom.

Kao integralni dio obalne infrastrukture, luke predstavljaju dobro u opštoj upotrebi od interesa za Crnu Goru i dostupne su na korišćenje pod jednakim uslovima svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima.Zakon o lukama ("Sl.list CG" br. 51/08, 40/11), predviđa da lukama od lokalnog značaja u Crnoj Gori upravlja Javno preduzeće kalimanj 566x362za upravljanje morskim dobrom. Odlukom o određivanju luka prema značaju ("Sl list CG" br. 20/11), lukama od lokalnog značaja proglašene su: Luka Škver, Luka Zelenika, Luka Risan, Luka Tivat-"Porto Montenegro", Luka Tivat-"Kalimanj" i Luka Budva.

skver fill 1186x1186Briga o upravljanju, pružanje lučkih usluga u luci i na sidrištu luke, obezbjeđivanje poslovanja luke u skladu s tržišnim principima samo su neke od  nadležnosti koje proističu iz  Zakona o lukama. Javno preduzeće je krajem 2011. godine pokrenulo izradu nove generacije nautičkih planova za objekte obalne infrastrukture kojim ovo preduzeće upravlja. U sklopu ovog posla Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore izvršio je batimetrijsko snimanje lučkih akvatorija i izradio nautičke planove za luke od lokalnog značaja, koji se nalaze u ovoj publikaciji.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates