Luka Herceg Novi - Škver

Luka se nalazi se na sjevernoj obali Hercegnovskog zaliva, nasuprot ulaza u Boku Kotorsku.

Orijentacija: Grad sa starim bedemima i tvrđavom i svjetlo na glavi lukobrana – kameni četvorougaoni obelisk sa tri okomita i jednom kosom stranom.

Vremenske prilike: Luka je naročito izložena S i SW vjetrovima i talasima, po jakom jugu u luci se stvara bibavica, a talasi prebacuju preko lukobrana. Nevere iz NW pravca u luci razvijaju talase. Od ostalih vjetrova luka je dobro zaštićena.

Uputstvo za uplovljavanje: Prilikom uplovljavanja-isplovljavanja treba obratiti pažnju na dvije hridi koje se nalaze oko 200 metara NW od glave lukobrana te na podvodno kamenje u produženju glave lukobrana koje se pruža u W pravcu. Na prilazu luci iz SE i S pravca treba obratiti pažnju na hrid Karatoč i na podvodnu kanalizacionu cijev koja ulazi u more 300 m E od lučkog svjetla i proteže se u smjeru 194 ̊. U sjevernom, plićem dijelu akvatorije luke treba obratiti pažnju na mnoštvo betonskih sidrenih blokova na dnu čija visina iznad dna u nekim slučajevima dostiže i jedan metar.

Vez: Za vezivanje plovila može se koristiti unutrašnja strana lukobrana sa izgrađenom obalom u dužini od 210 metara. Na ovom potezu dubine uz obalu su iznad dva metra, a za vez se raspolaže sa 14 metalnih i 20 kamenih bitvi.

Sidrište: Veći brodovi mogu sidriti SW-WSW od glave lukobrana na dubinama od 13 do 15 metara na pouzdanom muljevitom dnu. Zimi se ova sidrišta ne mogu koristiti zbog zbog velikih valova od SE i SW vjetrova.

Morske struje: Pri južnim vjetrovima ili jakim kišama ispred luke se javlja prilično snažna W struja koja prouzrokuje jaku izlaznu struju istog smjera uz unutrašnju stranu lukobrana o čemu treba voditi računa prilikom pristajanja.

Morske mijene: Srednje dnevne amplitude morskih mijena u Boki Kotorskoj nisu velike i kreću se oko 22 cm. Međutim, na duži period, na pristanima u Boki Kotorskoj može se očekivati maksimalna denivelacija mora uzrokovana morskim mijenama u rasponu od 126 cm, sa očekivanim maksimalnim nivoom iznad srednjeg nivoa mora od 74cm i minimalnim nivoom ispod srednjeg nivoa mora od 52 cm.

Voda i struja: Na unutrašnjoj strani lukobrana nalzi se šest servisnih ormarića sa priključcima za struju i vodu.

Gorivo: Može se dobiti na pumpnoj stanici kod korijena lukobrana

Komunikacije: Moguć je prilaz motornim vozilom do luke, a za dalju komunikaciju može se koristiti Jadranska magistrala

Nautička karta luke

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates