Dan planete Zemlje

 

Dan Planete Zemlje obilježava se ekološkim akcijama svakog 22. aprila. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore već tradicionalno, u saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama, školama i drugim ustanovama organizuje akcije čišćenja i uređenja morskog dobra. Ovakve akcije imaju za cilj podizanje svijesti građana, djece i omladine o značaju očuvanja naše okoline.
DAN PLANETE ZEMLJE 2012

Tradicionalno obilježavanje Dana planete zemlje JP Morsko dobro je otpočelo danas u Kotoru, ekološkim i edukativno -propagandnim aktivnostima organizovanom u saradnji sa NVO "Eko Centar Delfin".
U svim veći naseljima podijeljen je poster "Ekološki bonton" na kome je kroz tekst i ilustracije prikazano kako bi trebalo brinuti o životnoj sredini u cilju njene zaštite i očuvanja, kao i koje loše navike moramo promijeniti. Glavna akcija odvijala se u Gradskom parku, gdje su učenici srednjih i osnovnih škola zajedno sa svojim nastavnicima, JKP Kotor, lokalnim medijima i organizatorima akcije sadili sezonsko cvijeće
Slične akcije, sa zajedničkim ciljem podizanja ekološke svijesti i konkretnim doprinosom na uređenju obale, JP Morsko dobro u saradnji sa lokalnim Nevladinim organizacijama organizovaće narednih dana u svim primorskim opštinama.


Akcija u Tivtu povodom Međunarodnog dana planete Zemlje  2012

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana planete Zemlje, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je u saradnji sa Opštinom Tivat, Javnim komunalnim preduzećem iz Tivta, Nevladinim organizacijama "Green Action" i "Zeleni Tim", Ronilačkim udruženjima "Arsenal" i "Neptun", Udruženjem jerdiličara "Delfin", članovima Ekološke sekcije Osnovne škole "Branko Brinić" iz Radovića i drigim organizacijama, sprovelo akciju čišćenja obale i podmorja duž tvatske rivijere. Tokom akcije koja je realizovana na ukupno sedam lokliteta od Veriga do Plavih Hotrizonata, sakupljeno je nekoliko tona krupnog i sitnog otpada. 

Akcija u Ulcinju povodom Dana planete Zemlje  2012

U akciji u Ulcinju danas su učestvovali volonteri NVO "Zeleni korak" i NVO "Bojana" iz Ulcinja.
Staza duž desnog rukavca rijeke Bojane je očišćena i sakupljeno je više od 50 vreća otpadaka, koje će biti odvezene na deponiju.Dan ranije, na ovom području , aktivisti ove dvije organizacije postavili su plakate sa Eko porukama."


Rezultati akcije vidljivi i u Herceg Novom

Akcija JP Morsko dobro i Udruženja roditelja, djece i omladine sa teškoćama u razvoju "Zrak sunca", u Herceg Novom je otpočela u11:00 časova. Prema planu, očišćena je dječija plaža i plaža za djecu sa posebnim potrebama ispred I faze Instituta u Igalu.

U cilju promovisanja zaštite obale i mora, od prikupljenog otpada izradiće se skulpture.U isto vrijeme upriličena je izložba dječijih suvenira i radova na temu ekologije. U akciji su učestvovali i učenici osnovnih i srednjih škola iz Herceg Novog, JP "Komunalno stambeno", JP "Čistoća", kao i članovi Udruženja slikara " Foto Mićan". Zajedničkim trudom prikupljeno je desetak vreća smeća i drugog većeg otpada. 


Obilježavanje Dana planete Zemlje u Budvi

Akcija u Budvi, u organizaciji JP Morsko dobro i NVO "Green Net", protekla je u vrijednom radu članova Ekološke skcije SMŠ "Danilo Kiš", koji su čistili pristupnu stazu prema plaži Mogren i farbali zaštitnu ogradu, kao i djece iz JPU "Ljubica Jovanović - Maše, koja su svoj doprinos obilježavanju Dana planete Zemlje dala crtajući na temu "Čuvajmo naše obale i more da nam duže traju".


Obilježavanje Dana planete Zemlje u Baru

JP Morsko dobro je u opštini Bar akciju povodom Dana planete Zemlje oraganizovalo u saradnji sa , Izviđačkim odredom”24. novembar”. U periodu od 08.00h do 12.00h oko sedamdeset učenika osnovne i srednje škole sa teritorije opštine Bar, JP”Komunalne djelatnosti”, „Zelenilo“, Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Bar i organizatori akcije čistili su plažu Topolica - Madžarica, selektivno sakuplji otpad, zasađivali nove sadnice na mjestu polomljenih , a u zaleđu plaže opravljali mobilijar. Tokom akcije sakupljeno je oko 50 kesa raznog otpada, koje su dugotrajni jugo i nevrijeme izbacili na obalu. 


DAN PLANETE ZEMLJE 2011

Akcija u Budvi povodom Dana planete Zemlje  2011

U opštini Budva, Morsko dobro je u saradnji sa NVO „Eko Forum“ iz Budve, sprovelo akciju čišćenja platoa na Slovenskoj plaži (ispod Jadranskog sajma) nakon čega su učesnici posadili nove jednogodišnje i višegodišnje sadnice.U akciji su učestvovali i predstvanici JP „Gradsko Zelenilo“, učenici osnovnih škola iz Budve, djeca iz JPU "Ljubica Jovanović Maše", kao i ostali zainteresovani građani.

Vrtićani su crtali na temu očuvanja mora, obale i cijele Planete, a njihovi radovi krase štand Morskog dobra na Sajmu ekologije. Akcija je uvrštena u zvaničan Program Sajma ekologije u Budvi 2011.godine. 

Akcija u Tivtu povodom Dana planete Zemlje

U opštini Tivat Morsko dobro je u saradnji sa NVO „Civilni centar“, sprovelo akciju čišćenja podmorja u lučici „Kalimanj“.U akciji su učestvovali ronioci ronilačkog kluba „Neptun mimoza“ iz Tivta, aktivisti NVO, kao i radnici Javnog komunalnog preduzeća iz Tivta.   


Dan Planete Zemlje obilježen u Kotoru

U susret Danu planete Zemlje, u opštini Kotor Morsko dobro i mjesna zajednica „Perast“, sproveli su akciju čišćenja i uređenja lokacije na ulazu u Perast - plaža ispod borova. Čišćenje i uređenje lokacije obavili su volonteri i aktivisti mjesne zajednice. 


Akcije u drugim opštinama  povodom obilježavanja "Dana planete Zemlje 2011"  

- U opštini Herceg Novi, 20. aprila 2011. godine, sa početkom u 16:00 h, Morsko dobro je u saradnji sa NVO „EkoFest“ sprovelo akciju „Sa riječi na dijela - Planeta Zemlja nam je svima Dom“, u okviru koje je organizovano čišćenje javne blatne plaže u Igalu.  Nakon čišćenja održana su predavanja na temu ekologije i zaštite životne sredine, a sve u cilju podizanja svijesti građana o važnosti očuvanja obale i cijele Planete.  Akciji su se pridružiti "Gradska čistoća", Planinarsko društvo „Subra“, NVO „Hercegnovski strip festival“ i učenici osnovnih i srednjih škola iz Herceg Novog.

- U opštini Bar, 21. aprila 2011. godine sa početkom u 09:00 časova, Morsko dobro, u saradnji sa NVO „Pro EKO“, organizovalo je čišćenje plaže ispred Sportskog centra "Topolica" i meteorološke stanice u Baru. Akciji su se pridružiti izviđači Izviđačkog odreda „24.novembar“, učenici osnovnih škola iz Bara, JP „komunalne djelatnosti“ i građani Bara.

- U opštini Ulcinj, 21. aprila 2011. godine sa početkom u 11:00 časova, JPMD je u saradnji sa NVO „Zeleni Korak“, organizovalo akciju čišćenja plaže u blizini ušća Port Milene. Akciji su se pridružili djeca iz osnovnih i srednjih škola iz Ulcinja, kao i polaznici „Likovne radionice“, koji su prikupljeni otpad reciklirali i od njega napravili skulpture koje su adekvatno izložene i prezentovane. U akciji su učestvovali i svi zainteresovani građani Ulcinja.

DAN PLANETE ZEMLJE 2010

Akcija čišćenja Velike plaže u susret Danu Planete Zemlje 2010. godine

Povodom akcije čišćenja područja od posledica poplave koju je pokrenulo Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je, u saradnji sa opštinom Ulcinj, a u susret Danu planete Zemlje, organizovalo akciju čišćenja područja Velike Plaže u Ulcinju. Akcija se održala u ponedjeljak 19. aprila 2010. godine, u periodu od 10,00h-13,00h.
Sakupljeno je ukupno 216 vreća čvrstog otpada. Javno preduzeće je za sve učesnike obezbijedilo neophodan materijal za rad (kese i rukavice). I pored najave loših vremenskih uslova u akciji je učestvovalo ukupno 111 predstavnika sledećih institucija i organizacija:


•     direktor Rajko Barović i 21 službenik iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom

•     predsjednik opštine Ulcinja Gzim Hajdinaga i 11 službenika opštine Ulcinj

• direktor Luka Mitrović i 5 službenika Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore
• direktor Kaplan Mučaj i 9 službenika Javnog komunalnog preduzeća Ulcinj
•     2 predstavnika Kancelarije OEBSa u Crnoj Gori

•    8 službenika Javnog komunalnog preduzeća Bar

•    25 aktivista NVO "Zeleni Korak" iz Ulcinja

•     5 aktivista NVO "Bojana" iz Ulcinja

•     1 aktivista NVO "GIEC" iz Ulcinja

•    6 djaka Gimnazije "Bratstvo i jedinstvo" iz Ulcinja

•   10 djaka Osnovne škole "Marko Nuculović"iz Štoja

•    4 studenta Fakulteta za turizam i hotelijerstvo "Mediteran" iz Bar


Nakon uspješno obavljene akcije, učesnicima su podjeljene majice povodom Dana planete zemlje i organizovano je osvježenje i druženje u objektu na plaži "Safari Beach".
 


DAN PLANETE ZEMLJE 2009

 Akcija povodom Dana planete Zemlje uspješno sprovedena u Herceg Novom

Kao što je planirano, u Herceg Novom je, u cilju obilježavanja Dana planete Zemlje, a u organizaciji JP za upravljanje morskim dobrom i NVO „Eko fest“, očišćeno priobalje na potezu od Vojničkih Banja do Citadele i Škver. U akciji je učestvovalo i JP Čistoća, srednjoškolci, kao i veliki broj saradnika ove organizacije. 


Akcija u Baru

U opštini Bar, na Dan planete Zemlje, od 10:00 do 13:00 časova, organizatori akcije Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i NVO „Proeko“, u saradnji sa izviđačkim odredom „24. novembar“ iz Bara, Javno - komunalnim preduzećem Bar i građanima, očistili su plažu ispred hotela „Topolica“ i popravili i uljepšali dio mobilijara na obližnjem dječijem igralištu.  


I u Tivtu se vrijedno radilo

U opštini Tivat, povodom Dana planete zemlje,JP za upravljanje morskim dobrom i NVO „Enigma“ sproveli su akciju uređenja lokaliteta u Donjoj Lastvi, na potezu između restorana „Sidro“ i parka u Donjoj Lastvi.Uspjehu akcije diprinijeli su i i učenici Osnovne Škole „Drago Milović“ iz Tivta.  

Akcija uspjela i u Kotoru

U opštini Kotor, JP Morsko dobro i NVO „Eko centar DELFIN“ , povodom obilježavanja Dana planete Zemlje, uredili su glavni gradski parka. Aktivnim učešćem, akciju su podržali Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor, kao i JP Komunalno iz Kotora.


Akcije u drugim opštinama  povodom obilježavanja "Dana planete Zemlje 2009"  

- U opštini Budva, 22. april 2009. godine, sa početkom u 09:00 časova, JP Morsko dobro je u saradnji sa NVO „Eko Forum“ iz Budve, sprovelo akciju čišćenja Slovenske plaže i dječijeg igrališta iznad Plave školjke, kao i uređenje prostora oko Plave školjke. U akciji su učestvovala djeca iz vrtića, učenici osnovnih škola, Javno komunalno preduzeće i aktivisti pomenute nevladine organizacije.

- U opštini Ulcinj, 21. aprila 2009. godine sa početkom u 10:00 časova, JPMD je u saradnji sa NVO „Zeleni Korak“, organizovalo akciju čišćenja sitnog otpada na lokalitetima: Mala Plaža, Liman I i Borova šuma, dijelili su se lifleti sa Eko sadržajem, sadilo cvijeće i mediteransko bilje u dvorištima osnovnih škola Ulcinja, kao i niz drugih aktivnosti. U akciji su učestvovali aktivisti NVO „Zeleni korak“ i Eko sekcije osnovnih škola Ulcinja.

DAN PLANETE ZEMLJE 2008

Ekološke akcije povodom obilježavanja Dana planete zemlje u organizaciji Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i saradnji sa NVO i drugim ustanovama na primorju , uspješno su sprovedene, s tim što će se u Tivtu akcija održati sjutra, 24. aprila.

U Budvi, već poravnati prostor oko Savičića potoka na Slovenskoj plaži, dodatno je uređen zasađenim zelenilom. Za ovu akciju angažovali smo Komunalno preduzeće, a doprinos još ljepšem izgledu , svojim prisustvom dali su osnovci budvanske škole "Stefan Mitrov Ljubiša".U sklopu akcije vrši se i farbanje gvozdenog mostića na donjoj, i mosta na gornjoj strani potoka.


Akcija u Baru na Dan planete Zemlje

U opštini Bar, u saradnji sa NVO „ProEKO“ organizovana je akcija čišćenja plaže ispod meteorološke stanice - Topolica. U akciji je učestvovala Ekološka sekcija O.Š. „Anto Đedović“, izviđački odred „24. novembar“ iz Bara, Javno komunalno preduzeće Bar i građani Bara. I ova akcija sprovedena je veoma uspješno. 


Akcija u Herceg Novom na Dan planete Zemlje

U opštini Herceg Novi, JP Morsko dobro u saradnji sa udruženjem ribara „Kiril Cvetković“ sprovelo je akciju čišćenja dvije poste, pod Bukilicu u Bijeloj, i glavne poste u Baošićima. 


Akcije u drugim opštinama  povodom obilježavanja "Dana planete Zemlje 2008"  

- U opštini Tivat, u saradnji sa NVO „Evropski dom Tivat“ sprovedena je akcija uređenja lokliteta tivatskih Solila. Pored Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i pomenute NVO, u akciji su učestvovali Ekološka sekcija srednje škole, Zavod za zaštitu prirode, Zavod za zaštitu spomenika kulture, Centar za posmatranje ptica i JP Komunalno Tivat. Akcija se održala 24. aprila, sa početkom u 10 sati.

- U opštini Ulcinju, akcija je uspješno sprovedena 20.04.2008. godine, sa početkom u 10:00 sati. U saradnji sa NVO „Zeleni Korak“, očišćena je plaža zapadno od plaže „Safari“.

DAN PLANETE ZEMLJE 2006

Obilježavanje Dana planete zemlje

Povodom Dana Planete Zemlje u svim primorskim opštinama organizovane su sledeće aktivnosti:

- Opština Herceg Novi, u saradnji sa NVO „Plavi Crne Gore", ronilačkim klubom „Adriatic Blue“, Klubom sportskih ribolovaca „Galeb“, Javnim komunalnim preduzećem Herceg Novi i Ekološkom sekcijom O.Š. „Milan Vuković“, organizovana je akcija čišćenja gradske luke na „Škveru“. Akcija se održala u četvrtak, 20. aprila, sa početkom u 9:00 sati i trajala je do 12:00 sati.

- Opština Tivat, u saradnji sa Ronilačkim klubom „Neptun Mimoza“, SO Tivat i Komunalnim preduzećem, u četvrtak, 20. aprila, održala se akcija čišćenja priobalnog dijela podmorja od svetionika u Donjoj Lastvi do ponte Seljanovo. Akcija je počela u 15:30 sati i trajala do 17:30 sati.

- Opština Bar, u saradnji sa NVO „Proeko“, Javnim preduzećem „Komunalne djelatnosti“ i OŠ „Ante Đedović“, u četvrtak 20. aprila, sa početkom u 11:00 sati organizovala se akcija čišćenja plaže Šušanj i akcija sadnje sadnica borova u nepošumljenom dijelu u zaleđu plaže. Akcija je trajala do 13:00 sati.

- Opština Ulcinj, u saradnji sa NVO „Zeleni Crne Gore“, akcija se organizovala na Dan planete zemlje, u subotu, 22. aprila, sa početkom u 11:00 sati, i obuhvatila je podjelu sadnog materijala obrazovnim i kulturnim institucijama iz Ulcinja, kao i čišćenje središnjeg dijela Velike plaže (kod „Bonite“).

 Lijepo i korisno druženje povodom Dana planete zemlje

Prema najavljenom rasporedu, radne akcije koje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, sa svojim partnerima, nevladinim i drugim organizacijama iz primorskih gradova, sprovodi svake godine uoči Dana planete zemlje, 22. aprila, i ove godine uspješno su obavljene i imale veliki odziv. Posebnu čast činilo je prisustvo i pomoć u akcijama u Buvi i Kotoru predstavnika američkog konzulata na čelu sa konzulom gdjom Arlin Feril.

U akciji u Budvi, čišćenju dijela Slovenske plaže, učestvovao je i gradonačelnik Rajko Kuljača.  Konzul Arlin Feril je za vrijeme radne akcije u Kotoru, između ostalog, izjavila da današnja sadnja novih biljaka ujedno može značiti i usađivanje u svijest djece i omladine, koji su se takodje u velikom broju odazvali, koliki je značaj ekologije i zaštite životne sredine. Akciji se pridružila i gradonačelnica Maja Ćatović.


Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates