Mediteranski dan ObaleMEDITERANSKI   DAN  OBALE

Mediteranski Dan obale se, u organizaciji UNEP/MAP-a (Program za zaštitu životne sredine Ujedinjenih Nacija / Mediteranski akcioni plan), obilježava 25. septembra, aktivnostima koje imaju za cilj informisanost i podizanje svijesti o značaju mora i obalnog područja kao prirodnog i društveno-ekonomskog resursa, čiji održivi razvoj predstavlja najaktuelniji izazov na nacionalnom i međunarodnom nivou.Ovaj datum izabran je kao dan obilježavanja jer je tada Slovenija, kao prva od članica MAP-a, ratifikovala Protokol o integralnom upravljanju obalnog područja koji je inače sedmi protokol u sklopu Barselonske konvencije.

Ovim povodom Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom već duži niz godina, u saradnji sa drugim državnim institucijama i nevladinim organizacijama, realizuje izradu propagandno-edukativnih postera sa različitim temama koje su vezane za obalu i more. Teme kao što su: biodiverzitet, ekologija, hidrolgija, pomorstvo, arheologija mora i sl., obrađuju se na slikovit način, prilagođen djeci osnovnih i srednjih škola. Pored distribucije ovog postera, a u cilju promovisanja Dana obale, organizuju se i predavanja stručnih lica, kako bi se djeci još više približila data tema.

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates