1997

1997. godina
2.815.824,9 dinara
(436.282 €)

HERCEG NOVI:............844.747,53 dinara

 • detaljno predsezonsko čišćenje zone šetališta od Meljina do Sutorine,
 • sanaciju ponte-mula u Bijeloj.
 • sanaciju javne rasvjete duž šetališta, opravka klupa i dr.
 • uređenje fasada na objektima pored mora,
 • sanaciju obalnih zidova i kanalizacije,
 • hortikulturno uređenje zone morskog dobra.
 • projekt uređenja dijela zone šetališta u zaleđu Milašinovića plaže, u okviru kojeg je prema urađenom projektu izvršeno rušenje postojećih čvrstih privremenih objekata, proširenje-dogradnja mosta, infrastrukturno opremanje i parterno uređenje prostora. Izgradnjom ivičnjaka, popločavanjem behaton pločama, hortikulturnim uređenjem, izgrađen je i adekvatno uređen prostor površine cca 1500 m2.
 • redovni komunalni poslovi održavanja čistoće, zelenila i rasvjete...

 

KOTOR:.......................... 225.266 dinara
 • tokom trajanja sezone, preko Mjesnih zajednica finansiralo radnike na održavanju čistoće u Dobroti , Orahovcu , Prčnji i D.Stolivu ;
 • u cilju realizacije projekta uređenja plaže pored otvorenog plivačkog bazena JAVNO PREDUZEĆE je finansiralo izgradnju 60 metra kamenog parapetnog zida ;

 • nastavljajući započetu akciju sanacije poniti-mandraća u kojoj JAVNO PREDUZEĆE obezbijeđuje građevinski materijal( cement i pijesak ), potrebne saglasnosti i nadzor.
 • finansiralo sanaciju dijela obalnog zida rijeke Škurde u Kotoru;
 • na ranije dogovorenim lokacijama u Prčnju, Stolivu, Dobroti, Risnu izvršeno je predsezonsko nasipanje pijeskom plaža i djelova obale;
 • redovni komunalni poslovi održavanja čistoće, zelenila i rasvjete....TIVAT:............................197.107,75 dinara

 • neposredno angažovalo radnika ne poslovima čišćenja u zoni morskog dobra u Krašićima;
 • izvršilo nasipanje pijeska na lokaciji plaže Župa, Lastva i Lepetani ;
 • redovni komunalni poslovi održavanja čistoće, zelenila i rasvjete....

 

BUDVA:......................... 985.538,78 dinara

 • nasipanjem pijeska uredilo prostor zaleđa Slovenske plažeobezbijedilo redovno održavanje dijela Slovenske plaže / ispod Sajma /;
 • obezbijedilo redovno održavanje plaže u Pržnom ;
 • obezbijedilo održavanje dijela zaleđa Bečićke plaže,
 • saniran je obalni zid u luci Budva u dužini cca 105 m sa popravkom završnog sloja kamenih ploča...

 • redovni komunalni poslovi održavanja čistoće, zelenila i rasvjete....

BAR:.............................. 309.740,75 dinara

 • Javno Preduzeće je obezbijedilo sanaciju javne rasvjete u Sutomoru i na Topolici.
 • redovni komunalni poslovi održavanja čistoće, zelenila...

ULCINJ:.......................... 253.424,25 dinara

 • Javno Preduzeće je obezbijedilo sanaciju javne rasvjete u zoni morskog dobra na Pristanu;

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates