2002

 

2002. godina
 
716.443 €

 

HERCEG NOVI:..........87.732 €

 • produženje šetališta kod vile Galeb, sanacija trupa šetališta Pet Danica.....
 • redovni komunalni poslovi održavanja čistoće, zelenila i rasvjete....

 

KOTOR:..................... 107.234 €
 • sanacija rive u Risnu, rekonstrukcija plivačkog bazena na Prčnju,.....
 • redovni komunalni poslovi održavanja čistoće, zelenila i rasvjete....

 

TIVAT:........................35.101 €

 • sanacija pristaništa u Krašićima, postavljanje rasvjete na Seljanovo....
 • redovni komunalni poslovi održavanja čistoće, zelenila i rasvjete....

 

BUDVA:.....................364.306 €

 • uređenje i ravnanje plaže na Sv. Stefanu..... i Budvi
 • izgradnja poslovnog objekta – zgrade Javnog Preduzeća
 • redovni komunalni poslovi održavanja čistoće, zelenila i rasvjete....

 

BAR:..........................24.802 €

 • asfaltiranje prilaznih puteva prema plaži Veliki Pijesak i Utjeha....
 • redovni komunalni poslovi održavanja čistoće, zelenila i rasvjete....

NAPOMENA: Opštini Bar su ugovorom ustupljene privremene lokacije na području te opštine u kompezaciji za poslove održavanja čistoće, odvoza smeća, održavanje zelenih površina i rasvjete u zoni morskog dobra.

 

ULCINJ:.....................97.268 €

 • sanacija rasvjete od Pristana do hotela Albatros.....
 • redovni komunalni poslovi održavanja čistoće i zelenila....

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates